NYFIKEN?

SNILLE är mycket väl medveten om att faktaböcker för barn inte är en unik idé i sig.
Men vår röda tråd som löper genom hela SNILLEs bokserie, gör att barnet känner
igen sig i våra böcker oavsett bok de väljer. Lite kort förklarat är SNILLEs röda tråd spunnen på följande sätt:

Det aktuella landet nns alltid illustrerat i början av boken, korta fakta om landet följs av en sida med en berättande och lättförståelig text. Sedan kommer det uppslag med roliga små och ibland udda fakta om landet. Som ett extra inslag nns det alltid ett spel och en frågelek i slutet av boken, som handlar om det barnet precis har läst.

För SNILLE är det viktigt att en bok inte slängs åt sidan när den är utläst. Vi vill att SNILLEs böcker ska sysselsätta och aktivera läsaren, ja varför inte hela tokiga släkten?
Det ska vara roligt med böcker!